بنداول

عشق بین من و تو یه ارتباط دو سر است
سفر کرببلا برام یه دنیا خاطره ست

گریه میکنم بخاطر حرم
کاش بشم بازم مسافر حرم
داره میره به زیارت خدا
هرکسی که میشه زائر حرم

عشق و تقدیرم
بی تو می میرم
شده قرضم بکنم کرببلا میرم
دامن لطف
تورو میگیرم
شده قرضم بکنم کرببلا میرم

بنددوم

توی قلبم ندارم بجز غمت ،غم کسی
غیر پرچمت نمی رم زیر پرچم کسی

هیچ کسی مثل تو فوق العاده نیس
عاشقت شدن یه کار ساده نیس
اسم تو چه کاری کرده با دلم
که تو گریه کردنام اراده نیس

سر و سامونم
اینو میدونم
بی غمت یه لحظه هم زنده نمی مونم
آقا میدونی
که نمیتونم
بی غمت یه لحظه هم زنده نمی مونم

بندسوم

به تموم عاقلا می ارزه این دیوونگی
اوج خوشبختیمه که تورو دارم زندگی

کاری کن بیشتر ازاینا بد نشم
ساده از کنار عشقت رد نشم
قول میدم برای دیونه شدن
اسمی غیر اسمتو بلد نشم

اباالاحراری
دل و دلداری
با تموم بدیام بازم دوسم داری
تویی آقاییت
کم نمیذاری
باتموم بدیام بازم دوسم داری