بنداول

عقبی تشنۀ تو و دنیا پایِ مکتبت
سقّایِ ادب تویی ای جانم منصبت

سر به زیری مقابل عشق
ای امیر منازل عشق
با نگاهت مرا کشاندی
تو به اوج مراحل عشق

معلّمه ادبه جهان ما هستی
تو از ازل بودی، زمان ما هستی

یا کاشف الکرب عن وجه مولا
انظر الینا، انظر الینا

بنددوم

چشمی سوی خیمه و چشمی سویِ نهر آب
ساقیِ خشکیده لب، بر طفلان ما بتاب

تو به خیمه برات بردی
دست به زیر فرات بردی
قلب زینب به شور افتاد
بین مشکت نبات بردی

نگاه بی رمقت را مبر ز نوکر زینب
تو را به حضرت زهرا، به قلب مضطر زینب

یا کاشف الکرب عن وجه مولا
انظر الینا، انظر الینا

بندسوم

ای یلِ امّ البنین، افتادی ز صدر زین
عالم گریه می‌کند با این غم یک اربعین

گر دوستت بریده امّا
گر دو چشمت ندیده آقا
دست گیری تو چشم بسته
بین طوفان و موج دنیا

زمانه بی مدد تو، ببین چگونه خمیده
به یک اشارۀ چشمت، نوید تازه رسیده

یا کاشف الکرب عن وجه مولا
انظر الینا، انظر الینا