بنداول
عمو زاده ببین، دلم خونه نیا
ببین مسلم چقد، پریشونه نیا

مهمونشون، بودم ولی، حالا سرم خونیه
سنگم زدن، از روی بام، بال و پرم خونیه

خدایی کوفه، وفا نداره
هیچکسی شرم و، حیا نداره
عزیز زهرا ،نیا به کوفه

بنددوم
ببین که چی سرِ، سفیرت اومده
به فکر زینبم، اگه حالم بده

آقا اگه، میخوای رباب، غصه نبینه نیا
آشفته و، دلواپسم، برگرد مدینه نیا

میگم رو بام، دارُ العِماره
خدایی کوفه، وفا نداره
عزیز زهرا، نیا به کوفه

بندسوم
بیا صاحب عزا، بیا یابن الحسن
بیا به مجلسِ، شهید بی کفن

آقا بیا، گریه کنیم، باهم برای حسین
با روضه هات، مارو ببر، تا کربلای حسین

مهرتو دارم، میون سینم
آرزوم اینه، تو رو ببینم
آجرک الله بقیه الله