غیرتش بی مَثَل و فوق بشر خوانده شود
خیمه ها امن و امان است! سپر خوانده شود

چه علمدارِ رشیدی! چه یلِ صف شکنی
جَنَمش بس علوی بود! «جگر» خوانده شود

رزم او خیره کننده ست! فقط باید از-
خط به خطِ رجَزش مرد خطر خوانده شود

با لبِ تشنه، لبِ علقمه از آب گذشت
باید استاد ادب! اصلِ هنر خوانده شود

شد أبالفضل(ع) که بی واسطه حاجت بدهد
هر چه از او برسد درّ و گوهر خوانده شود

با وفا بود و گذشت از خود و در کرب و بلا
خوش درخشید و بگویید قمر خوانده شود
¤
روز جمعه ست! بیا منتقم خون حسین(ع)
تا «ظهورِ تو» به عنوانِ خبر خوانده شود

قول دادی که سراسیمه بیایی! هرجا…
روضۂ حضرتِ عباس(ع) اگر خوانده شود!