بنداول

فانی فی اللهی حسین
باقی در قلب منی
دلم با عابس می خونه
«حبُّ الحُسین أَجنَّنی»

این دلهای دلداده
بر خوان تو افتاده
از دریای لطف تو
عالم حسین آباده

ای محو ذات بی همتا
یوسف زهرا(2)

بنددوم

سرزده از خون تو
بانگ «أنا الحق» حسین
واله و مجنون تو
زائر بین الحرمین

ای تشنۀ وصل یار
ای آقای بی تکرار
منتظر هستم جانا
لحظه لحظه تا دیدار

ای نور دنیا و عقبی
یوسف زهرا(2)

ای محو ذات …

بندسوم

جهانِ درگیر حسین
حسینِ درگیر خدا
آیینۀ وجه اللهُ
حسین، تصویر خدا

آیات قرآنی تو
عشق،عقل؛برهانی تو
اکسیر محبتی
حقّاً تو درمانی تو

ای شاهِ قلبِ عاشق ها
یوسف زهرا(2)

ای محو ذات …