بنداول

قصه تلخ جدایی     حق به حقدار نرسیدن

قصه افتادن مادر ما رو همه دیدن

فتنه گرای زمونه    اومدن تا پشت خونه

آتیش کینه و بغضشون    فاطمه رو میسوزونه

توو غوغای پشت در     آتیش تا پهلو رسید

بی دینیشون تا کجاس    قصه به بازو رسید

شد    فدای حیدر محسنش

وای     از آتیشِ روی تنش

بنددوم

قصه تلخ هجومِ     بی کسی و غصه خوردن

برای بردن مولا چقدَر لشگر آوردن

علی رو میبرن اما     با یه دل پر حرارت

نکنه که توی کوچه ها     میون اون همه غربت

بره بالا دست اون     نامرد از دین بی خبر

یاس پرپر مرتضی    روی زمینه بی سپر

با    غلاف تیغش زد ولی

وای     از آتیش قلب علی

بندسوم

قصه تلخ جسارت    داره میزنه شراره

ماجرای غربت آل علی ادامه داره

فاطمه با اشک و ناله     افتاده یه گوشه بی حال

زیر لب داره میخونه     روضه غروب گودال

چه غوغایی گوشه ی      گودال برپا میکنه

اونکه پهلوشو شکست     با پا به پهلوش میزنه

وای      راس حسین رو نیزه ها

وای     آتیش زدن به خیمه ها