بنداول

لالاییام یادم رفت مادر از بس گریه کردم
گهوارتو دادم رفت مادر از بس گریه کردم
خاطرات شادم رفت مادر از بس گریه کردم

پسر کی دیده به این زیبایی
نظر میخوری نظر میخوری
حالا که روی نی قد سقایی
نظر میخوری نظر میخوری
میخونم ان یکاد جای لالایی
نظر میخوری

دست خودم که نیست علی آخه منم یه مادرم
پایین نیزه ها میگم قد کشیدی دلاورم

بنددوم

اشکای رو گونم رفت مادر از بس گریه کردم
توون رو شونم رفت مادر از بس گریه کردم
روزی سه بار جونم رفت مادر از بس گریه کردم

میدونم آخر با اون لبخندت
نظر میخوری نظر میخوری
روی سرنیزه با اون سربندت
نظر میخوری نظر میخوری
تو آخر با اون چشمای دلبندت
نظر میخوری

پایین نرفته بعد تو
یه آب خوش از این گلوم
وقتی میارن آب برام
میاد سر تو روبه روم

بندسوم

همه دارن دورم میخندن از بس گریه کردم
تو رو بساط شادی کردن از بس کریه کردم
رو سر تو قیمت میبندن از بس گریه کردم

میترسم وقتی میری تو بازار
نظر میخوری نظر میخوری
می مونی شب ها رو تا صبح بیدار
نظر میخوری نظر میخوری
روی دستِ این قوم مردم آزار
نظر میخوری

نباید اِنقَدَر علی
بری رو دست این و اون
اِنقده رو زمین نیفت
برو همون تو آسمون