بنداول

لالا گنجیشکِ حرم، لالایی گل پسرم
بخواب آروم زیرِ خاک، لالایی اصغرم

بخواب ای غنچهء نازم، بمیرم که شدی پرپر
زبونم باز نکردی تا، یه بار به من بگی مادر
مگه میشه؟ توو این عالم، یه ششماهه بشه بی سر

لالا لالا، گلِ پونه
ببین مادر، پریشونه

بنددوم

لالا نورِ دلِ من، لالایی خوشکِلِ من
حالا داغِ تو علی، شده مشکِلِ من

تو که رفتی، روی نیزه، همش لبهات و می دیدم
گاهی با یاد لبخندت، تویِ گریه، می خندیدم
یه بار نزدیک، بود که بیفتی، منم بدجور ترسیدم

لالا لالا، دلم خونه
ببین مادر، پریشونه

بندسوم

لالا دردت به سَرم، لالایی ای جیگرم
از روزِ پَر زدنت، شکسته کمرم

هنوزم باورم نیست که، چرا آخه، تو رو کشتن
خودت داشتی، آروم آروم، می رفتی اما نَذاشتن
می دونم که، تو رو کشتن، با بُغضی که از، علی داشتن

لالا لالا، بریم خونه
ببین مادر، پریشونه