بنداول

مادرایِ شهدا، سرپناهِ وطنن
کُشته مردهءِ اون، اربابِ بی کفنن
همه هستی شون و، گذاشتن به پای زینب
هنوزم توو مِیدونن، می میرن برای زینب
افتخارشون اینه که باشن، گدای زینب
زینب، مظهرِ عشق و وفاست
زینب، راهِ کُلِّ شهداست

بنددوم

مادرای شهدا، بانیانِ کَرَمن
مثلِ بچه هاشون، مدافعِ حَرَمن
همهءِ بچه هاشون چون میشن، فدای زینب
با حسین محشور میشن، به لطفِ دعای زینب
خوش به حالشون شدن، مشمولِ عطایِ زینب
زینب، خواهر خون خداست
زینب، راه کل شهداست

بندسوم 

السلامُ علیٰ، پادشاه دمشق
کوهِ صبر و وقار، ای ملیکهٔ عشق
تو همونی که خدا، خونده تو رو، اُم المصائب
پیش اون قامت خم، میشه به ماها، سجده واجب
مطمئنم، اقتدا کرده به تو ، امام غائب
زینب، اُسوه ءِ صبر و حیاست
زینب، راهِ کل شهداست