بنداول

ما ملت شهادتیم
ما شهره به رشادتیم
کوهیم و اهل درد/هنگامه نبرد
ما مرد استقامتیم
الگوی راه ما/امام شهیدان شده
کوچه قلب ما/به نام شهیدان شده
جام ما لب به لب/ز جام شهیدان شده
با پر زدن در هوای لاله ها
ما گرفته ایم درس عشق و جنون
تا همیشه زنده اند رهروان عشق
احیاء عند ربهم یرزقون
لبیک یا اباعبدالله ع
بند دوم
ای عشق بی حساب ما
راه تو انتخاب ما
جان ها فدای تو/راس جدای تو
تضمین انقلاب ما
دست خونین تو/نشان داده راه و هدف
تا رهایی قدس/به میدان رویم صف به صف
پای این بیعتیم/به یاری شاه نجف
با پیروی از ولی مسلمین
در نبردِ با دشمن مقاومیم
تاظهور مهدیِ صاحب زمان
ما مرید مکتب حاج قاسمیم
لبیک یا اباعبدالله ع
بند سوم
در امتداد خط نور
باشور و غیرت و شعور
آماده ایم همه/آزاده ایم همه
تا صبح روشن ظهور
العجل منتقم/جهان میکشد انتظار
ابر رحمت بیا/به جان بیابان ببار
بر لب شیعه هاست: /بیا وارث ذوالفقار
بعد از قیام همچو رودِ پر خروش
میرویم سوی دریای بی کران
وعده گاه بیعت ما اربعین
با حضور مهدیِ صاحب زمان
لبیک یا اباعبدالله ع