بنداول

محتاجم محتاج دریای حرم
می خوابم هرشب با رویای حرم
می بندم چشمامو توی روضه ها
با یاد شب های حرم

عشقی و من – مجنون عشق
گریه هامه بارون عشق
دردامو میسپارم دستت
ای درمون عشق

بی قرار بی قرارم
روز و شب دلهره دارم
تاکربلامو نگیرم
دست ازت بر نمیدارم

یا ثارالله و بن ثاره
ای چاره ی هر بی چاره

بند دوم

دنیامو میدم من پای اربعین
برپا شد باز موکب های اربعین
واسه دردای بی درمونم فقط
درمونه چای اربعین

مردم از غم ، ای خوب دل
کوه دردم ،محبوب دل
از دوری تو این روزا
آشوبه دل

میدونی سنگینه غمت
منم و لطف و کرمت
کاش با امضای رقیه
اربعین بیام حرمت

یا ثارالله و بن ثاره
ای چاره ی هر بی چاره