بنداول

میپیچه صدای جرس
تو سکوت کرببلا
ناله میزنه خاک و میگه
برگرد آقا

اینجا وادی مرگه
خاکش پراضطرابه
برگرد جون شیش ماهت
اینجا قحطی آبه

تنت یا سیدالشهدا
میشه مقطع الاعضا
میشه مرملٌ بالدما

بنددوم 

واسه ی زمین زدنت
کینه خیلی فراوونه
دل تو رو داغ جوونات
میسوزونه

داغ قامت سقا
درد زخمای اکبر
ازپا تورو میندازه
تیرو حنجر اصغر

میشی بی یاور و بی سپاه
حرم میشه بی پشت وپناه
میشه لب تو لبریزِ آه

بندسوم 

گرگا وقتی که برسن
به تنت که نیمه جونه
همه تنتو تیرو نیزه
میپوشونه

جسمت می مونه بامن
رو نی سرت سواره
بی تو توی نامردا
زینب یاری نداره

سه روز بی زره و پیرهن
تنت رو خاک داغ من
رها میشه بی غسل و کفن