بنداول

می زَنم پر و بال، در هوای حسین
قُله هایِ کمال، کربلایِ حسین
ندایِ کُلِ زمین و زمون، سلام آقا
نوای هر روضه خون، گِریَمون، سلام آقا
ناله و فریاد کائنات، وِیلی وِیلی
امون از دل عمهء سادات، ویلی ویلی

بنددوم
بی پناهِ حسین، در زمینِ بلا
قتلگاهِ حسین، خاکِ کرب وبلا
توو قلبِ زینب پُر از دلهره، چه می لرزه
مگه دل از دلبرش می بُره، چه می لرزه
حسین اومد با مُخَدرات، ویلی ویلی
امون از دلِ عمهءِ سادات، ویلی ویلی

بندسوم
اشک و غصه و غم، قوتِ قافله شد
رو به سویِ حرم، چشمِ حرمله شد
تمومِ صحرا پُر از، اضطراب، پُر از ترسه
آخه توو چشمای طفل رباب، پُر از ترسه
تشنه می مونه لبِ فرات، ویلی ویلی
امون از دل عمهء سادات، ویلی ویلی