بنداول

هر سال امشب، نقطهء عطفِ زندگیمه
شیرین ترین، خاطره هایِ بَچِگیمه
عشق حسین، شروع راهِ بندگیمه
شرو شد، شروعِ فصلِ نوکری
نوشته، یه یاحسین رو هر دری
پیچیده، صدای آه مادری
وااای ، بُنَیَّ واای بنی واای بنی واای بنی وااای

بنددوم

هرسال عشقم، اینه که نوکر تو باشم
گریه کنه، روضهءِ مادرِ تو باشم
من دوس دارم، غلامِ محضر تو باشم
تویی که، غلام سیاتو می خری
با روضت، از هممون دل می بری
پیچیده، صدای آه مادری
وااای…

بندسوم 

هر سال آقا، پرچم ماتمه رو دوشم
اسمت میشه، علتِ این جوش و خروشم
حالم خوبه، وقتی پیرن سیا می پوشم
می دونم، تویی توو اوجِ سَروری
نگو که، منو حرم نمی بری
پیچیده صدای آه مادری
وااای…