بنداول

هر کس به نوعی نوکری میکنه
پرچم به دوشه یا که سینه زنه
یا چایی ریز هیئته یا که داره
توو هر محله سیاهی میزنه

باید/ خودتو به زهرا ثابت کنی
باید/ توی عشق مولا عابس بشی
باید/بدونی این پرچم صاحب داره
باید/مث قطره توو دریا خالص بشی

از تو همین روضه ها پای همین هیئتا سرباز امام زمان بیرون میاد
عاشقیتو قدر بدون پای ولایت بمون به خدا که امام حسین همینو میخواد

بی سرو سامونت شدم سامون گرفتم
تا که مسلمونت شدم سامون گرفتم
باز دوباره اومدم زبون گرفتم

نسیمی جان فزا می آید
بوی کرببلا می آید‌