بنداول

پیر شی گل مادر
گل شبنم
الهی که هیچوقت
نبینی غم
قد بکشی ای کاش
جلو چشمام
تو راه میری و من
فدات میشم

حلالم کن که مادر شیر نداره
همه خوابن ولی بچم بیدازه

لب تو از عطش زخمه بمیرم
نا آرومی چجور آروم بگیرم

قلب ربابی
میشه بخوابی
میدونه مادر
تشنه ی آبی

لالا لالایی۲

بنددوم 

لالا لالا لالا بکن خوابی
نرسیده از علقمه آبی

لالا لالا لالا علی اصغر
رو دستای بابا میشی پرپر

گل سرخم شده رو نیزه سَر خَم
بیا پایین از اون بالا که مُردم

حالا من موندم و طفلی خیالی
رباب و بی کسی،گهواره خالی

شبیه ماهی
چه بی پناهی
چیدنت آخر
به چه گناهی

لالا لالایی2