بنداول

چه خوبه که تو عموی منی
چه خوبه که‌ من تورو دارمت
الهی‌ عمو بمونی برام
به پا باشه تا ابد پرچمت

نمیشه بی تو سرکرد و
دلم بی تو پر درده
تویی که آرزوهامم
با تو میشه برآورده

***ویلی ویلی ماه آسمونم
ویلی ویلی قمر بی نشونم***

بنددوم 

دلم قرصه و اینه باورم
آخر دست پر میای تو حرم
بهم گفتی ک سر قولمم
اگر که بره رو نیزه سرم

زره وقتی که میپوشی
دیگه تند میزنه قلبم
صدقه میزارم واست
دلم شور میزنه کم‌ کم

***ویلی ویلی ماه آسمونم
ویلی ویلی قمر بی نشونم***

بندسوم

 ‌داری دور میشی چه کم شد صدات
گمانم دیگه رسیدی فرات
داری مشکتو‌‌ تو آب میزنی
یه‌حسی میگه که خشکن لبات

چه گرد و خاکی اونجا
از اینجا چیزی معلوم نیست
خودت و برسون خیمه
دیگه هیچ دلی آروم نیست

***ویلی ویلی ماه آسمونم
ویلی ویلی قمر بی نشونم***
بندچهارم
بابام از فرات رسیده الان
میخونم غم و دیگه از چشاش
مگه چی دیده توی علقمه
شکسته دلش میلرزه پاهاش

شدم بی کس و آواره
نمونده واسه من چاره
دیگه نیس کسی از شونه ام
یه دنیا غم و برداره

***ویلی ویلی ماه آسمونم
ویلی ویلی قمر بی نشونم***