بنداول

دارن میرسن/به زمین کربلا/ اولاد_فاطمه
حتی تو دل/آسمون کربلا/ افتاده_واهمه

دل نوکرا پریشونه_که رسیده کربلا زینب
ذکر لا حول ولا دارن_همه ی سینه زنا رولب

دلامون به غم_شده مبتلا
قُتِلَ الحُسینُ بِکربلا
آه و واویلا

بنددوم 
اون جمعیت/نیزه دارارو ببین/اطراف_علقمه
آه ای کاش نره/پسرِ ام بنین/اطراف_علقمه

یه طرف سپاه شیطان و_یه طرف سپاه آلُ الله
وای از اون روزی که میریزه_ رو زمینا خون ثارالله

عوض یه کم_دِرهَم وطلا
قُتِل الحسین بکربلا