بند_اول

کجا اومدی تو این شلوغیا
مگه آشوبو ندیدی پسرم
عزیز عمو اگه طوریت بشه
چجوری تو رو تا خیمه ببرم

یه کاری کردی تو این شلوغی
محو محبتت بشم
نموندی توی خیمه ها
فدای غیرتت بشم

تو این همه برو بیا
میمونی زیر دست و پا
سرت رو میکنن جدا
آه و واویلا

بند_دوم 

اومدی تا تک تک این قاتلا
برا کشتن تو خوشحالی کنن
اسم باباتو میاری و میخوان
کینه هاشونو سرت خالی کنن

یه بار دیگه نگام کن عموجان
تا باز دلم رو ببری
تو بغلم می‌گیرمت
این لحظه‌های آخری

تو حلقه ‌ی حرومیام
نمیرسه بهت صدام
میزننت پیش چشام
آه و واویلا

بند_سوم 

رسیدی به آرزوت عزیز من
آخرم برام سپر شدی گلم
داغ تابوت پر از تیر تازه شد
هرچقد که زخمی تر شدی گلم

برای کشتن تو حریصن
اینجا هزارتا قاتله
سهم تو هم شد یکی از
سه شعبه‌های حرمله

جونی نمونده تو تنت
غرق به خون شد بدنت
جلوم دارن میکشنت
آه و واویلا