بنداول

گرم طواف خورشیدن/ شیرای هاشمی
زیر سایه‌ی عباسن/ گلای فاطمی

شبیه پروانه
همه دور شاهن
می‌درخشه صورتاشون
مث قرص ماهن

می‌پیچه/ تو صحرا
وقتی که/ می‌خونن انّا/ انصار ثارالله

می‌جوشه چشمه‌های
اشکای آل الله
می‌رسه کاروان نور
به کربلای ثارالله

حسین اباعبدالله

بنددوم

می‌پیچه توی صحرا تا/ صوت اذان عشق
جون تازه میده اکبر ع/ به کاروان عشق

تموم اصحابن
به فرمان سردار
تو صف نماز عشقن
کنار علمدار

مجنونن/ سر تا پا
زیر لب/ می‌خونن انّا/ انصار ثارالله

تو گهواره بیداره
دردونه‌ی ارباب
تو آغوش علمداره
چراغ خونه‌ی ارباب

حسین ع اباعبدالله

بندسوم

دل شوره داره زینب از/ صحرای کربلا
بی‌قراره و بی‌تابه/ برای عاشورا

میخونه عالم با
نفس‌های اصحاب
ماه همه سپاه عشقیم
فدایی ارباب

با زهرا س/ با مولا
تو عالم/ میخونن‌ انّا/ انصار ثارالله ع

پریشون میشه زینب س
گریون و پر آهه
می‌دونه که بی حسینش
تو این صحرا بی‌پناهه

حسین ع اباعبدالله