بنداول

گریه نیست این صداها بابا برات رجز خونم
بگیر اصغر رو دستات، میدونی خوش زبونم
قبوله کم توونم، ولی پشتت میمونم

لبیک بابا، لبیک ارباب
تیر و کمون من و دریاب
اشک چشمات ، گرفته از چشای بارونیم خواب
بابا بابا حسین بابا بابا حسین

بنددوم

چی میشه که اصغر و یاری کنی تیر و کمون
بیا و به آرزوش علی رو حالا برسون
بابا جونم و ببین و همنوا با من بخون
با من بخون با من بخون

سوختم من از سوز آهت ،حلق اصغر نذر راهت
چشم کم سوم تو انتظاره واسه یه نیم نگاهت
بابا بابا حسین بابا بابا حسین حسین