بنداول

گل من چرا نمیخوابی
بمیرم که تبت بالاس
فدای لب خشکیده ت
بیا بغل عمو عباس

لالا لای لای لالایی
بخواب آروم جونم
دیگه بسه بی تابی
خیلی تشنه ته میدونم

قول میدم
یه مشک سیراب میارم
توی چشات خواب میارم
خودم برات آب میارم

بنددوم

پای قول خودم هستم
که تموم بشه بی تابی
مگه میشه تشنه باشی
برسه به لب من آبی

گل من خاطرت جم
عمو مرده نبرده
ایشاالله میره و با
دست پر برمیگرده

قول میدم
قسم به چشمات که تره
که پای هرچی خطره
سرم بره قولم نره

بندسوم

به گلوی تو آسیبی
نمی رسه تا من هستم
بلاگردون تو میشم
تا جدا شه دوتا دستم

الهی تیر دشمن
آبرومو نریزه
مشک آبی که دارم
واسه ی من همه چیزه

قول میدم
آبو براتون میارم
از دل میدون میارم
با چنگ و دندون میارم