بنداول

یا ایها العزیز/ آقا رو به رام کن
اشک این شبا رو/ روزی چشام کن

نور این روضه‌هایی/ تو عزیز خدایی
فاطمیه رسیده/ صاحب من کجایی؟
آسمون و زمین از/ غصه‌هات خون می‌باره
قلب ما از نوای/ روضه‌هات بی‌قراره

بند دوم

روز سقیفه شد/ روز ظلم و کینه
میرسه تا محشر/ غم سینه به سینه

این حرارت همیشه/ تو دلامون می‌مونه
مادر ما رو کشتن/ این غم قلبمونه
واسه‌ی بچه‌هامون/ روضه‌هاش و می‌خونیم
باید این و بدونن/ پای زهرا س می‌مونیم

بند سوم

تو ازدحام و دود/ تنها مونده زهرا س
تو آتیش گرفتار/ شد ناموس مولا

توی غوغای کوچه/ فضه س رو تا صدا زد
یک نفر با غلافش/ مادر و بی هوا زد
لشکر شر و کینه/ دست مولا رو بستن
حرمت حیدر و هم/ تو مدینه شکستن