السلام علی ساکن کربلا

سیاه‌پوشه خونه ها با بیرق یا عباس

خوب اینو میدونم به مادرت مدیونم

حال و هوای سینه ها رو

ارباب دلو می لرزونه محرم تو

موج میزنه موج میزنه