ندا آمد کُنتُ کَنزَا مخفیا

کاروان داره میاد به سمت کربلا 

تا خیمه ها برپا شد چشِ زینب دریا شد

آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد

صدای پای حسینه می‌پیچه میون صحرا

وابسته ات هستم تویی معشوقِ دلخواه خودم