السلام علی ساکن کربلا

از فرش حسینیه تا عرش تو راهی نیست