خاک پای تو بالاتر از عرش و افلاک

غزل میخوانمت دریا که شوری بیکران داری

چه خوبه که تو عموی منی

سنگین تر از غمت آقا

می تابه به شب تار

من یه دنیا سلامم تو علیک سلامی

خودم ایران و دلم

نگو به فکر رفتنی بابایی