خاک پای تو بالاتر از عرش و افلاک

می تابه به شب تار

من یه دنیا سلامم تو علیک سلامی

خودم ایران و دلم

نگو به فکر رفتنی بابایی

عموم تو قتلگاهه و دل تو دلم نیست عمه

شب بود و خیره چشمام به آسمون تیره

ماه غمه به عشق تو نوشتم رو قلبم حسین