نوشته‌ها

خدا خودت یه راهی رو بذار جلو پام

برایت دستخطی با دل مضطر فرستاده

رسیدم نگو دیر شده عزیزم

سیزده سالمه ولی از خون حیدرم