نوشته‌ها

هر کس به نوعی نوکری میکنه

خودم ایران و دلم

نقطه به نقطه های این زندگیِ ما

هییت امام حسین بهترین جا برامونه

محتاجم محتاج دریای حرم

صلی الله علیک یا خامس ال الله

دوست دارم حسین به لطف مادرم