نوشته‌ها

عمو کجا میری منم می خوام بیام

عمه سختمه بی عمو باشم

عموم تو قتلگاهه و دل تو دلم نیست عمه

دیر یا زود پاپیچ شمشیراشون میشم

از توو گودال صدا میاد