نوشته‌ها

اگه توی غربت شکسته بالم

چه خوبه که تو عموی منی

سری که روی نیزس پشت سرو نگاه میکنه

روی دستام آروم بخوابه لالایی

می دونم دیگه لالاییام اثر نداره

بابایی سلام آخر اومدی

خدا خودت یه راهی رو بذار جلو پام

دنبالت می‌گردم لا به لای رمل بیابون

ندا آمد کُنتُ کَنزَا مخفیا