نوشته‌ها

ندا آمد کُنتُ کَنزَا مخفیا

کاروان داره میاد به سمت کربلا 

تا خیمه ها برپا شد چشِ زینب دریا شد

صدای پای حسینه می‌پیچه میون صحرا

آب زنید راه را هین که نگار میرسد