نوشته‌ها

آه میون این غربت و زاری

کجا می خوای بری همسفر من

من و توو خیمت را بده ارباب خوبم

امشب دلا بی تابه

دلنگرونم کجا میری ای امیر زینب