نوشته‌ها

صدای پای حسینه می‌پیچه میون صحرا

تو که می‌خواستی برا حرم سپر باشی

از حرم رفتی و آتش زده شد بال وپرم