نوشته‌ها

اگه توی غربت شکسته بالم

روی دستام آروم بخوابه لالایی

زیر پرچم اسمت شک ندارم

به این خونه تنها تعلق دارم

تا وقتی که بوده همین بوده