نوشته‌ها

اگه توی غربت شکسته بالم

زیر پرچم اسمت شک ندارم

به این خونه تنها تعلق دارم

عقبی تشنه تو و دنیا پای مکتبت

کم می‌خونیم از تو اما

رسیدم نگو دیر شده عزیزم