نوشته‌ها

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-سمیه مومنی

داغت داره شهر و تکون میده
از خون تو صد چشمه جوشیده
دستش توو دست توست اون دنیا
هر کی لباس رزم پوشیده

هر کی مث تو داره میجنگه
توی عراق و سوریه، لبنان
هرکی قدم برمیداره واسه
آرامش و امنیت ایران

هر روز دعامون بود پیروزیت
ما میدونستیم روسفید میشی
از اولم توو آسمون جات بود
تو میدونستی که شهید میشی

توو قلبهامون میمونه یادت
ما پای تو مردونه، میمونیم
روو ما حساب کن، قولمون قوله
ما مرد جنگیم، مرد مِیدونیم

داغت اگرچه خیلی سنگینه
هر چند دلهامون پره خونه
سوگند به خون شریف تو
“هرگز حرم تنها نمی مونه”

 

سمیه مومنی