نوشته‌ها

اگه توی غربت شکسته بالم

پر شده جام آسمون از اشک

هنوز شصت و یک هجری است و عاشوراست

دوباره بار گناه از جهنم آوردیم

با اینکه گفتم از عشق از عشق بی نصیبم

شد ماه عزا میکشی از عمق دلت آه