نوشته‌ها

تا خیمه ها برپا شد چشِ زینب دریا شد

صدای پای حسینه می‌پیچه میون صحرا

ذکر لبت در هر قدم؛ «إنّا إلیه راجعون»