نوشته‌ها

وابسته ات هستم تویی معشوقِ دلخواه خودم

بنت الزهرا صبرالکبری