نوشته‌ها

بارون، وقتی میاد از آسمون

برایت دستخطی با دل مضطر فرستاده

کم می‌خونیم از تو اما

دشمن شناس بود و سربازِ بی بدل بود