نوشته‌ها

آه میون این غربت و زاری

زخم روی تنت آن‌روز که لب وا می‌کرد

کجا می خوای بری همسفر من

من و توو خیمت را بده ارباب خوبم

امشب دلا بی تابه