نوشته‌ها

وقتی که دیدی روسیاهم

نقطه به نقطه های این زندگیِ ما

هییت امام حسین بهترین جا برامونه

محتاجم محتاج دریای حرم