نوشته‌ها

بارون، وقتی میاد از آسمون

کم می‌خونیم از تو اما

وسط راه شد و از غم