نوشته‌ها

چقد انتظار کشیدم به محرم برسم

یکسال همه روزا رو شمردم