نوشته‌ها

دارد از جام ولایت باده می‌ریزد زمین

سکوت ماند و بلندای ناله‌ای جانکاه

چه جوری میخوای که از داغ غمش دق نکنم

تو حیدری خلقا شبیه پیغمبری

خلق و خلق تو کاملا شبیه به پیغمبر

برو ای خورشید حرم