نوشته‌ها

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه نهم

حضور میزانسن درپیرنگ:

تنها آن بخش از صحنه آرایی که در محتوای اصلی روایت قرار دارد در پیرنگ می آید. پیرنگ کاتالوگی است که به ما میگوید، داستان از کجا تا کجاست.

 

  • اساسا شعر کلاسیک یک رویداد فرمی است، با این حال فروغ در نامه اش به احمد رضا احمدی می گوید:” از وزن غافل نشو”

 

  • بررسی یک نمونه کار فرمی در شعر یک تصنیف:

 

از کودکی “دریا”۱ بودی

“دریا”۱ دریا “زیبا”۲ بودی

“زیبا”۲ ترین “سقا”۳ بودی

“سقا”۳ی “زیبا”۲ی “دریا”۱ بودی

۳ ——–> ۲ ——–> ۱

 

این بازی فرمی را ببینید،

دریا از آخر مصرع اول به اول مصرع دوم می آید، زیبا از آخر مصرع دوم به  اول مصرع سوم می آید، سقا از آخر مصرع سوم به  اول مصرع چهارم می آید.

در مصرع چهارم به حرکت برگشتی که در نحوه قرار گیری کلمات است، توجه بفرمایید.

 

  • من بعد در مواجهه با اشعار به آنچه در حوزه ی فرمی اتفاق می افتد بیشتر توجه کنیم.

 

آیت الله حائری در جایی فرموده اند که خداوند که مشرکین را به “تحدی” دعوت کرد، این تحدی در زمینه ی “محتوا” نبوده است، چرا که محتوای مشترکی بین مشرکین و خداوند وجود نداشته است. تحدی خداوند تنها در حوزه ی “فرم” بوده است .

 

  • نکته: در هنگام نوشتن پیرنگ از نظریه پردازی بپرهیزیم.