نوشته‌ها

بارون، وقتی میاد از آسمون

خدا خودت یه راهی رو بذار جلو پام

برایت دستخطی با دل مضطر فرستاده

کم می‌خونیم از تو اما

رسیدم نگو دیر شده عزیزم