نوشته‌ها

چه خوبه که تو عموی منی

تسبیح تربت که همرامه

حال و هوای سینه ها رو

نبینم درد غریبیتو